กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระพุทธศาสนากับสังคม. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบวรธรรมบพิตร
เลขเรียก959.052
ผู้แต่งพจมาลย์ เกียรติธร
หัวเรื่อง1. พระพุทธศาสนากับสังคม
สำนักพิมพ์เสด็จพระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างสันติภาพโลกแบบยั่งยืน
เลขเรียก294.31
ผู้แต่งสุจิตรา อ่อนค้อม
หัวเรื่อง1. พระพุทธศาสนากับสังคม2. สันติภาพ
สำนักพิมพ์Be Healthy
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม