กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เลขเรียก341.48
ผู้แต่งสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน - ไทย2. พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน,3. พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม