กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทศวรรษแรกของ ก.ล.ต. กับตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2535 - 2545)
เลขเรียก332.642
ผู้แต่งประสาร ไตรรัตน์วรกุล
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2. หลักทรัพย์,3. ตลาดหลักทรัพย์,4. พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม