กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหลักการและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง - - ไท2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253,3. วิธีพิจารณาคดีปกครอ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม