กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระอภัยมณี. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระอภัยมณี เล่ม 1
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งอาวุธ เงินชูกลิ่น
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. พระอภัยมณี
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระอภัยมณี เล่ม 4
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งอาวุธ เงินชูกลิ่น
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. พระอภัยมณี
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระอภัยมณี เล่ม 2
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งอาวุธ เงินชูกลิ่น
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. พระอภัยมณี
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระอภัยมณี เล่ม 3
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งอาวุธ เงินชูกลิ่น
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. พระอภัยมณี
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม