กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประวัติ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
เลขเรียก294.361
ผู้แต่งมหาบัว ญาณสัมปันโน, พระ
หัวเรื่อง1. พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวประวัติธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย
เลขเรียก922.943
ผู้แต่งพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร
หัวเรื่อง1. พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ2. ผู้นำศาสนาพุทธ
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม