กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระเสริม - - ประวัติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสระปทุม
เลขเรียก294.365
ผู้แต่งวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
หัวเรื่อง1. ธรรมะ - - ไทย2. พระเสริม - - ประวัติ,3. พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน
สำนักพิมพ์วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 2 เล่ม