กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ- -ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม และการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ
หัวเรื่อง1. จริยธรรม2. พรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ
หัวเรื่อง1. พนักงานราชการ2. พรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม