กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พวงพกา ร้อยพรมมา - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการเเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาทรัยากรบุคคล 7 ว.
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งพวงพกา ร้อยพรมมา
หัวเรื่อง1. พวงพกา ร้อยพรมมา - - ผลงาน2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาทรัยากรบุคคล 7 ว.
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งพวงพกา ร้อยพรมมา
หัวเรื่อง1. พวงพกา ร้อยพรมมา - - ผลงาน2. แบบประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม