กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พันธกรณี. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย
เลขเรียก341.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. พันธกรณี2. สิทธิมนุษยชน - ไทย,3. สิทธิมนุษยชน - สินธิสัญญา,4. กฎหมายระหว่างประเทศ,5. สนทธิสัญญา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม