กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พิชัยดาบหัก, พระยา. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมือขวามหาราช
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งหลักแก้ว อัมโรสถ
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย2. พิชัยดาบหัก, พระยา
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม