กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ภา2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,3. พิธีทางศาสนาและพิธีกรร,4. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิ,5. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-255,6. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องน้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
เลขเรียกอ 390.22
ผู้แต่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. พิธีทางศาสนาและพิธีกรร2. พิธีบรมราชาภิเษ,3. น้ำพระพุทธมนต,4. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไท,5. ราชาภิเษก - - ไท
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เลขเรียกอ 390.22
ผู้แต่งวัฒนธรรม, กระทรวง
หัวเรื่อง1. ราชาภิเษก - - ไท2. ไทย - - ประวัติศาสตร,3. พิธีทางศาสนาและพิธีกรร,4. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไท
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เลขเรียกอ 390.22
ผู้แต่งวัฒนธรรม, กระทรวง
หัวเรื่อง1. ราชาภิเษก - - ไท2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรร,3. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไท,4. ราชาภิเษก - - ไท
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1997)
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม