กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
เลขเรียก390.2
ผู้แต่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - กิจกรรม2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประดิษฐานพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 50 วัน ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคารที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2538
เลขเรียก393
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่อง1. พระบรมโกศ2. พระบรมศพ,3. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - ไทย,4. พิธีศพ -- พุทธศาสนา,5. พิธีศพ
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรับเสด็จหัวเมือง
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. มารยาทและการสมาคม2. ราชสำนักและข้าราชสำนัก,3. พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา,4. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
เลขเรียก393.2
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. รำไพพรรณี, สมเด็จพระนางเจ้า, 2447-252. ,3. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - ไทย,4. ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี,5. จดหมายเหตุ
สำนักพิมพ์สหประชาพาณิชย์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม