กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม. พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรือพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งส. พลายน้อย
หัวเรื่อง1. ขบวนแห่ทางน้ำ2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2531
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือพิธีกรและการปฏิบัติพิธีทางพระพุทธศาสนา
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งปรีชา กันธิยะ
หัวเรื่อง1. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
เลขเรียก390
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เรื่อง พระราชพิธี ประเพณีและพิธีกรรม
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งเบญจมาส แพทอง
หัวเรื่อง1. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม2. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์ศยาม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก : ที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก
เลขเรียกสร 390.22
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่อง1. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม2. ภาษาไทย -- ราชาศัพท์,3. กฐินพระราชทาน - - กองทัพบก
สำนักพิมพ์กองทัพบก
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฤกษ์งามยามดี
เลขเรียก392.36
ผู้แต่งหลวงวุฒิรณพัสดุ์
หัวเรื่อง1. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม2. ศาลพระภูมิ
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไหว้เจ้าศักดิ์สิทธิ์ เสริมมงคลชีวิตให้รุ่งเรือง
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งพ.สุวรรณ
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
สำนักพิมพ์บ้านมงคล
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทวยราษฎร์รักบาทแม้ยิ่งด้วยบิตุรงค์
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม