กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชา
เลขเรียก069.095
ผู้แต่งสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-242. ,3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา,4. พิพิธภัณฑ์ - - ไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา : SONGKHLA NATIONAL MUSEUM
เลขเรียก069.095
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม