กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พิพิธภัณฑ์ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชา
เลขเรียก069.095
ผู้แต่งสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-242. ,3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา,4. พิพิธภัณฑ์ - - ไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์ครุฑ
เลขเรียก069.55
ผู้แต่งธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
หัวเรื่อง1. พิพิธภัณฑ์ - - ไทย
สำนักพิมพ์ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนำชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
เลขเรียก708.9
ผู้แต่งสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. พิพิธภัณฑ์ - - ไทย
สำนักพิมพ์คัมปาย อิมเมจจิ้ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัย : เรื่องเล่าจากพิพิธภัณฑ์ชุมชนภาคกลางที่ประสบมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554
เลขเรียก069
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. พิพิธภัณฑ์ - - ภาคกลาง2. พิพิธภัณฑ์ - - ไทย,3. พิพิธภัณฑ์ - - อุทกภัย
สำนักพิมพ์เดือนตุลาคม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม