กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวัตถุชิ้นเยี่ยม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขเรียก069.5
ผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. โบราณวัตถุ - - ไทย2. ศิลปวัตถุ - - ไทย,3. พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์พลัสเพรส
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม