กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พุทธทาสกับสังคม. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง60 ปี พระเจ้าอยู่หัว 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวรทัศน์ วัชรวลี
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ2. พุทธทาสกับสังคม
สำนักพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม