กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พุทธปรัชญา. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าสอนซุนวูคิดพระเจ้าตากทำ
เลขเรียก294.526
ผู้แต่งน.นกยูง
หัวเรื่อง1. พุทธปรัชญา
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง7 เดือนบรรลุธรรม
เลขเรียก294.301
ผู้แต่งดังตฤณ
หัวเรื่อง1. พุทธปรัชญา2. พุทธศาสนา - - หัวข้อธรรม
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
หัวเรื่อง1. พุทธปรัชญา2. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ฟรีมายด์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม