กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พุทธศาสนา - - บทสวดมนต์ - - ประวัติ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งธานี ชินชูศักดิ์
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา - - บทสวดมนต์2. พุทธศาสนา - - บทสวดมนต์ - - ประวัต
สำนักพิมพ์ไอดี.ปริ้นท์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม