กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พุทธศาสนา - - บทสวดมนต์. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบทสวดมนต์ประวันวัน และ คาถาศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งกาฬสินธุ์การพิมพ์
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา - - บทสวดมนต์2. สมาธิ,3. การปฏิบัติธรรม,4. วิปัสสน
สำนักพิมพ์กาฬสินธุ์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทเจริญพระพุทธมนต์ 28 กรกฎาคม 2560 สืบสานพระราชปณิธาน {34}ธรรมราชินี{34}
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งโรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา - - บทสวดมนต์2. คาถาพุทธศาสน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งธานี ชินชูศักดิ์
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา - - บทสวดมนต์2. พุทธศาสนา - - บทสวดมนต์ - - ประวัต
สำนักพิมพ์ไอดี.ปริ้นท์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำวัตร - สวดมนต์แปล สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งพระราชปฏิภาณโสภณ
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา - - บทสวดมนต์2. สมาธ
สำนักพิมพ์ม. ป. ท.
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม