กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาวะผู้นำ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ Strategic Leadership
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งจตุพร สังขวรรณ
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้น
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจุดเริ่มต้น แรงบันดาลใจ..สู่ ผู้นำทรงคุณค่า
เลขเรียก158.4
ผู้แต่งอดุลย์ กาญจนวัฒน์
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้น2. ผู้นำ - - การตัดสินใ,3. ผู้นำ - - การบริหา
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล The Digital Economy
เลขเรียก004.6
ผู้แต่งแท็บสก็อตต์, ดอน
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้น2. เศรษฐกิ,3. เทคโนโลยีสารสนเท,4. เทคโนโลยีสารสนเทศ - - แง่เศรษฐกิ,5. เศรษฐศาสตร,6. อินเทอร์เน็ต - - เศรษฐกิ,7. การสื่อสารด้วยระบบดิจิทั
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม