กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาวะผู้นำ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเคล็ดลับหัวหน้างาน
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งอนันยช.
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. ผู้บริหาร,3. ภาวะผู้นำ
สำนักพิมพ์ไพลินบุ๊คเน็ต
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดคอร์สพัฒนาภาวะผู้นำ
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งสุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม