กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาวะเศรษฐกิจ พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550
เลขเรียกสร 330.959
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ภาวะเศรษฐกิ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตำรวจ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิ2. เศรษฐกิจไท,3. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศักยภาพเมืองหญิงกล้า 2006 : NAKHONRATCHASIMA
เลขเรียก330.959332
ผู้แต่งหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
หัวเรื่อง1. นครราชสีมา - - ภาวะเศรษฐกิ2. นครราชสีมา - - ภาวะสังค,3. นครราชสีมา - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ย
สำนักพิมพ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมาณการเศรษฐกิจไทย 2549 และ 2550 เดือนพฤศจิกายน
เลขเรียกสร 330.595
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจไทย2. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,3. ภาวะเศรษฐกิ
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมาณการเศรษฐกิจไทย 2561
เลขเรียกสร 339.3593
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลั2. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง - - ประมาณการเศรษฐกิจไท,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิ,4. รายได
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม