กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาคอมพิวเตอร์. พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องAny SQL (Structured Query Language)
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งดวง บงกชเกตุสกุล,
หัวเรื่อง1. SQL (Computer program language)2. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรม MBASIC สำหรับ IBM PC/XT, APPLE II, FUJITSU
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
หัวเรื่อง1. การเขียนโปรแกรม(คอมพิวเตอร์)2. เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์),3. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจาวา สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งนรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
หัวเรื่อง1. จาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์),3. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องJ2EE & XML จาวาระดับองค์กร
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งนรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
หัวเรื่อง1. จาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์),3. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโปรแกรม ภาษา C
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งดวงแก้ว สวามิภักดิ์
หัวเรื่อง1. ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาและการโปรแกรม C
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งเคอร์นิกแฮน, ไบรอัน ดับบลิว.
หัวเรื่อง1. ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาปาสคาล
เลขเรียก001.64
ผู้แต่งธีระชัย เกรียงณรงค์เดช
หัวเรื่อง1. ปาสคาล (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการโปรแกรม Object - Oriented และภาษา C++
เลขเรียก005.362
ผู้แต่งวีเนอร์, ริชาร์ด เอส
พินสัน, ลูอิส เจนพดล ตังควรรณวานิช, เรียบเรียงสรรค์ เสกขุนทด, เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. ภาษาซี - - โปรแกรมคอมพิวเตอร2. ภาษา C - - โปรแกรมคอมพิวเตอร,3. ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์,4. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์,5. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
ปีที่พิมพ์2521
จำนวน 1 เล่ม