กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาจีน - - การใช้ภาษา. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องChineasy เก่งจีนได้ไม่ต้องจำ
เลขเรียก495.1
ผู้แต่งเสี่ยวหลัน
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - การใช้ภาษา2. ภาษาจีน - - คำศัพท,3. ภาษาจีน - - บทสนทนาและวล
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนา 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
เลขเรียก495.18
ผู้แต่งจินตนา แพทย์วิบูลย์
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาจีน - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Book Caff
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งจีนเล่มเดียวเอาอยู่
เลขเรียก495.182
ผู้แต่งอุรณา บัณฑิตย์ดำรงกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน -- บทสนทนาและวลี2. ภาษาจีน -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ,3. ภาษาจีน - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม