กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาจีน - - บทสนทนาและวลี พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องChineasy เก่งจีนได้ไม่ต้องจำ
เลขเรียก495.1
ผู้แต่งเสี่ยวหลัน
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - การใช้ภาษา2. ภาษาจีน - - คำศัพท,3. ภาษาจีน - - บทสนทนาและวล
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเริ่มต้นฝึกจีนกลาง ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก495.1824
ผู้แต่งสุ่ยหลิน
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - บทสนทนาและวล2. ภาษาจีน - - การใช้ภาษ,3. ภาษาจีน - - ไวยากรณ,4. ภาษาจีน - - ตำราสำหรับชนต่างชาต
สำนักพิมพ์อินส์พัล
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม