กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาจีน - - บทสนทนาและวลี. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรียนภาษาจีนกลางด้วยตนเอง
เลขเรียก495.182
ผู้แต่งม.อึ้งอรุณ
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์อรุณรุ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนา 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
เลขเรียก495.18
ผู้แต่งจินตนา แพทย์วิบูลย์
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาจีน - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Book Caff
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม