กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาจีน - - สำนวนโวหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องยอดน้ำลายสามก๊ก ๒
เลขเรียก808.88
ผู้แต่งเล่า ชวน หัว
หัวเรื่อง1. คำคม2. นวนิยายจีน - - ประวัติและวิจารณ์,3. สุภาษิตและคำพังเพยจีน,4. ภาษาจีน - - สำนวนโวหาร
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตะวันออก
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนวนจีน ยิ่งอ่านยิ่งเก่ง
เลขเรียก398.9951
ผู้แต่งพิมพพิศา เอี่ยมทิพย์
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - สำนวนโวหาร2. สุภาษิตและคำพังเพย
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนุกกับสำนวนจีนพักท้าย
เลขเรียก495.18
ผู้แต่งสุวาณี ปิยพสุนทรา
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - สำนวนโวหาร2. ภาษาจีน -- การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม