กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาจีน -- การใช้ภาษา. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสนุกกับสำนวนจีนพักท้าย
เลขเรียก495.18
ผู้แต่งสุวาณี ปิยพสุนทรา
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - สำนวนโวหาร2. ภาษาจีน -- การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาจีนกลาง (เบื้องต้น)
เลขเรียก495.182
ผู้แต่งพิชัย พินัยกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน -- การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ไทยวรศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม