กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาจีน -- บทสนทนาและวลี. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้นใน 3 ก้าว
เลขเรียก495.182
ผู้แต่งหวิน, หวาง กวน
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน -- บทสนทนาและวลี2. ภาษาจีน -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งจีนเล่มเดียวเอาอยู่
เลขเรียก495.182
ผู้แต่งอุรณา บัณฑิตย์ดำรงกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน -- บทสนทนาและวลี2. ภาษาจีน -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ,3. ภาษาจีน - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม