กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่ง
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งบิ๊กส์, แอนดรูว์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา2. ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการงาน& การเข้าสังคม
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งไลฟ์เอบีซี
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง31 สูตรลัด ฟื้นฟูปูพื้นฐานจนเก่ง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งสวัสดิการกรมวิเทศสหการ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์กรมวิเทศสหการ
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบ้านผีสิง
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งเอเก่, วูลฟ์กัง
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษแบบฝรั่ง How to Speak English with Confidence
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ2. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี,3. การสนทนา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม