กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี. พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพูดอังกฤษแบบฝรั่ง How to Speak English with Confidence
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ2. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี,3. การสนทนา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งอภิรดี ประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 วิธี พูดอังกฤษ แบบเหนือชั้น
เลขเรียก428.3
ผู้แต่งสุธีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคิดแบบไทย ๆ
เลขเรียก428
ผู้แต่งเนตรปรียา (มุกสิกไชย) ชุมไชโย
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์นะเพชรเผ็ดสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 101 ชั่วโมง
เลขเรียก428
ผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์แอ๊ปป้า พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร
เลขเรียก428.3
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrick & Talk easy English : พูดอังกฤษง่าย ๆ
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งณวรา อลิน
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์คลื่นอักษร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาอังกฤษในชิวีตประจำวัน
เลขเรียก428.3
ผู้แต่งอโนเชาว์ เพชรรัตน์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดภาษาอังกฤษ เอาชีวิตรอดในอเมริกา
เลขเรียก
ผู้แต่งอีรุม
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. การ์ตูน
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับการ์ตูน
เลขเรียก428.3495
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาไทย - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าหัวหอมฟิตอิงลิชในที่ทำงาน
เลขเรียก428.34
ผู้แต่งเจี่ยงจื้ออี๋ว์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษไม่ปอดแหก
เลขเรียก428.2495
ผู้แต่งฑา ธรรมเดียร
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ -- การพูด
สำนักพิมพ์ลีลาภาษา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือพูดภาษาอังกฤษในพิธีการต่างๆ
เลขเรียก425
ผู้แต่งสำราญ คงยิ่ง
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ- -การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง99 คำถามภาษาอังกฤษที่คุณต้องรู้ในยุคอาเซียน
เลขเรียก428.3495
ผู้แต่งบิ๊กส์, แอนดรูว์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์บิ๊กส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษธุรกิจ : Business english
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม