กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องWRITING ENGLISH FROM ZERO
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งPEE B-BANK
หัวเรื่อง1. 2. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์POP GET BOOK
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งหลี่ จงเยวี่ย
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ซีเอ็คยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGrammar ไม่น่าเบื่อ
เลขเรียก428.934
ผู้แต่งพจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์พราว โพเอท
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปูพื้นฐานไวยกรณ์สอนใหม่หมดตั้งแต่เริ่มต้น
เลขเรียก425.43
ผู้แต่งภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์MINIBEAR PUBLISHING
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง7 วัน พิชิต Tense
เลขเรียก425.943
ผู้แต่งดนพร จรัสแสงสกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์อินส์พัล
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม