กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 26 รายชื่อ

ชื่อเรื่องWRITING ENGLISH FROM ZERO
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งPEE B-BANK
หัวเรื่อง1. 2. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์POP GET BOOK
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบร่วมทุกคณะ : Thammasat English
เลขเรียก425
ผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา,3. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตะลุยโจทย์ Basic Grammar
เลขเรียก428.04076
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย2. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าหัวหอมฟิตอิงลิชในที่ทำงาน
เลขเรียก428.34
ผู้แต่งเจี่ยงจื้ออี๋ว์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องGrammar ไม่น่าเบื่อ
เลขเรียก428.934
ผู้แต่งพจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์พราว โพเอท
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปูพื้นฐานไวยกรณ์สอนใหม่หมดตั้งแต่เริ่มต้น
เลขเรียก425.43
ผู้แต่งภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์MINIBEAR PUBLISHING
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง7 วัน พิชิต Tense
เลขเรียก425.943
ผู้แต่งดนพร จรัสแสงสกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์อินส์พัล
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งหลี่ จงเยวี่ย
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ซีเอ็คยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ อย่าคิดว่ายาก
เลขเรียก425
ผู้แต่งณพวัสส์ ธัมพิพิธ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียน Grammar ให้รู้ไม่ใช่งู ๆ ...ปลา ๆ...
เลขเรียก425
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไม่ยาก ฉบับไวยากรณ์ง้ายง่าย
เลขเรียก425
ผู้แต่งจินตภาษา
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งสวัสดิการกรมวิเทศสหการ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านเล่มนี้จบ...พร้อรบเรื่อง Tense
เลขเรียก428.2
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งไวยากรณ์ คล่องอังกฤษฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก425
ผู้แต่งเอกชัย เกรียงโกมล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ไลพ์ บาลานซ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษฉบับมาตรฐาน
เลขเรียก425
ผู้แต่งฐิติ นิธิอนันตกูล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง514 ไวยากรณ์
เลขเรียก425
ผู้แต่งสมลักษณ์ สว่างโรจน์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยาก :How to Master English Grammar
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทดสอบหลักไวยากรณ์ ผู้จบปริญญาตรี : English Structure Tests
เลขเรียก428.4
ผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด ภาค 1 : How to Communicate in English
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษปีนี้ ต้องดีกว่าปีก่อนภาคสนุกกับไวยากรณ์
เลขเรียก425
ผู้แต่งพอใจ พัชรเสถียร
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์GIFT and Give
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด ภาค 2: How to Communicate in English
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนแกรมม่าร์กันเข้าไป ทำไมสอบไม่ผ่านสักกะที
เลขเรียก425
ผู้แต่งจุติพร อู่ไพบูรณ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์ไวยากรณ์อังกฤษ
เลขเรียก428.2
ผู้แต่งคิม, ยอง ฮุน.
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตีแผ่แบไต๋ TOEIC Practice แบบฝึก โดยละเอียด
เลขเรียก428.24076
ผู้แต่งอาจารย์ลูกปัด
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การสอบ
สำนักพิมพ์I Love CU Publishing
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดเทคนิคพิชิต Toefl โดยไม่ต้องแปลโจทย์ 2
เลขเรียก425
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทดสอบหลักไวยากรณปริญญาโท
เลขเรียก425
ผู้แต่งที.จี.อาร์.อี
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม