กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาอังกฤษธุรกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเขียนจดหมายและเอกสารธุรกิจอย่างมือชีพ :Gartside's Model Business Letters & Other Business Documents
เลขเรียก651.75
ผู้แต่งเทย์เลอร์, เซอร์ลีย์
กิตติกานต์ อิศระ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การเขียนทางธุรกิจ2. ภาษาอังกฤษธุรกิจ,3. จดหมายธุรกิจ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษธุรกิจ : Business english
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม