กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาอังกฤษ- -การใช้ภาษา. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือพูดภาษาอังกฤษในพิธีการต่างๆ
เลขเรียก425
ผู้แต่งสำราญ คงยิ่ง
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ- -การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดลับพิชิต Error
เลขเรียก428
ผู้แต่งอรอมล ชัยปราโมทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -การใช้ภาษา2. ภาษาอังกฤษ- -ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์I Love CU Publishing
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษโต้ตอบคล่องแคล่ว
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งศิริพร แก้วพิศ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ- -การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์แอล.ที.เพรส
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม