กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาอังกฤษ. พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย - อังกฤษ = New standard Thai-English dictionary
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งนิจ ทองโสภิต
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ2. ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย,3. Dictionaries -- Thai -- English
สำนักพิมพ์Praepittaya
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง99 คำถามภาษาอังกฤษที่คุณต้องรู้ในยุคอาเซียน
เลขเรียก428.3495
ผู้แต่งบิ๊กส์, แอนดรูว์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์บิ๊กส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทดสอบหลักไวยากรณปริญญาโท
เลขเรียก425
ผู้แต่งที.จี.อาร์.อี
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEnglish-Thai dictionary พจนานุกรมฉบับบูรณาการ
เลขเรียก423.9591
ผู้แต่งวิชัย เชิดชีวศาสตร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย2. ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประโยคฮิตภาษาอังกฤษ พูดง่าย ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก426.953
ผู้แต่งดุจดาว บัวทอง
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์IG english
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งอังกฤษ 4 ทักษะ อ่าน เขียน พูด แปล
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งlife balance
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์อินส์พัล
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับตาย! วายร้าย GAT & ADMISSION GRAMMAR & SENTENCE STRUCTURES
เลขเรียก420.760
ผู้แต่งสุรชัย รอดงาม
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่ออาเซี่ยน
เลขเรียก428.2495
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ2. ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี,3. ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น : จนพูดได้คุยเป็น
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ2. ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม