กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเก่งเกาหลีตั้งแต่เริ่มเรียน
เลขเรียก495.7
ผู้แต่งคยองซุก, ซอ
หัวเรื่อง1. ภาษาเกาหลี- -การใช้ภาษา2. ภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี,3. ภาษาเกาหลี- -คำศัพท
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งเกาหลีเล่มเดียวเอาอยู่
เลขเรียก495.783
ผู้แต่งอิงอร ศรีเกษ
หัวเรื่อง1. ภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนา 3 ภาษา ไทย-เกาหลี-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
เลขเรียก495.78
ผู้แต่งภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ
หัวเรื่อง1. ภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี2. ภาษาเกาหลี- -การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Book Caff
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม