กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาไทย - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับการ์ตูน
เลขเรียก428.3495
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาไทย - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม