กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร - - สารานุกรุม. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสารานุกรม ภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งกรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม
หัวเรื่อง1. สุภาษิตและคำพังเพยไทย - - สารานุกรม2. ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร - - สารานุกรุม
สำนักพิมพ์ต้นธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม