กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพจนานุกรม ญี่ปุ่น - ไทย ไทย - ญี่ปุ่น สำหรับชาวไทย
เลขเรียก495.639
ผู้แต่งโทมิตะ, ทาเกจิโร
Tomita, Takejiro.
หัวเรื่อง1. ภาษาญี่ปุ่น -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย2. ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาญี่ปุ่น
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย - อังกฤษ = New standard Thai-English dictionary
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งนิจ ทองโสภิต
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ2. ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย,3. Dictionaries -- Thai -- English
สำนักพิมพ์Praepittaya
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 2 ภาษาและวรรณคดี กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย2. วรรณคดีไทย,3. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 4 วัดสำคัญ กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก726.143
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย2. วรรณคดีไทย,3. วัด
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร้อยข้อสอบใส่กรอบหนังสือ
เลขเรียก495.910
ผู้แต่งกิติวุฒิ เจริญศิริวัฒน์
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย2. สังคมศึกษา
สำนักพิมพ์สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEnglish-Thai dictionary พจนานุกรมฉบับบูรณาการ
เลขเรียก423.9591
ผู้แต่งวิชัย เชิดชีวศาสตร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย2. ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม