กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470. พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง80 พรรษาพระมหากษัตริย์ไทย
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งจรินทร์ สุมานนท์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประทีปแห่งแผ่นดิน
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งมนูญ มุกข์ประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470
สำนักพิมพ์ไทยประกันชีวิต
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรักของพ่อ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งวันเพ็ญ ทับพลี
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในหลวงกับการประดิษฐ์
เลขเรียก608
ผู้แต่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470
สำนักพิมพ์มูลนิธิ ตึกมหิดล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่อง60 ปีราชาภิเษกสมรส
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470
สำนักพิมพ์ไอ ดู แมกกาซีน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,24702. การพัฒนาชนบท - - ไทย,3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักพิมพ์เพชรรุ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ ยอดกตัญญู King Bhumibol Adulyadej
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งทองคำ ศรีโยธิน
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,24702. ความกตัญญู
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรอยพระยุคลบาท
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวสิษฐ เดชกุญชร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,24702. ไทย - - ภาวะสังคม,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม