กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องในหลวงของเรา
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติบุคคล2. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในหลวงของเรา
เลขเรียก
ผู้แต่งสละ นาคบำรุง
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใกล้เบื้องพระยุคลบาทกับ 'ลัดดาซุบซิบ'
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งแถมสิน รัตนพันธุ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ2. ราชสกุล - - ไทย,3. ราชสำนักและข้าราชการ สำนัก - - ไทย
สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม