กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาราชา,. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องในหลวงฯ กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาราชา,
สำนักพิมพ์บุ๊คสไมส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม