กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - สิทธิมนุษยชน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน
เลขเรียก323.1593
ผู้แต่ง กาญจนา นาคสกุล ...[และคนอื่น ๆ].
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 24702. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - สิทธิมนุษยชน,3. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม