กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก320.9
ผู้แต่งกนก วงษ์ตะหง่าน
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว2. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์วิคตอรรีเพาเวอร์พอยท์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริต
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งสมพร เทพสิทธา
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง - - ไทย2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม