กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-- -- การเยือนต่างประเทศ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสมุดภาพที่ระลึก เนื่องในโอกาสแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างเป็นทางการของประมุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศษ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-- -- การเยือนต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม