กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียกสร 923.1593
ผู้แต่งสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470
สำนักพิมพ์ครีเอทีฟคอร์เนอร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทรงพระผนวช
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งนิดดา หงษ์วิวัฒน์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470
สำนักพิมพ์คติ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน
เลขเรียก323.1593
ผู้แต่ง กาญจนา นาคสกุล ...[และคนอื่น ๆ].
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 24702. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - สิทธิมนุษยชน,3. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย
เลขเรียก320
ผู้แต่งสถาบันเอเชียศึกษาศูนย์มุสลิมศึกษา
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 24702. มุสลิม - - ไทย
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสมาชิกรัฐสภา
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งรัฐสภา
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 24702. รัฐสภา
สำนักพิมพ์รัฐสภา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม