กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา มติคณะรัฐมนตรี 2530. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน) ประจำปี 2530
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งฝ่ายสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. มติคณะรัฐมนตรี 25302. หนังสือราชการ,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม